Bardzo WAŻNY Komunikat !

Jeszcze tylko do końca tego tygodnia (do 28 stycznia 2024 r.) można wypełnić deklarację do ubezpieczenia ONKO PLUS.

GEDIA zatrudnia około 1,5 tysiąca pracowników. Aby uruchomić Ubezpieczenie ONKO PLUS konieczne jest minimum 70 pracowników GEDIA. Ta liczba nie została jeszcze osiągnięta. Z tego powodu ochrona dla osób zapisanych w grudniu 2023 nie ruszyła od 1 stycznia 2024 i zmuszeni byliśmy przesunąć planowany termin zawarcia ubezpieczenia z 1 stycznia 2024 na 1 lutego 2024. 

Jeśli wymagana liczba 70 pracowników nie zostanie osiągnięta ubezpieczenie nie zostanie uruchomione. Ulotki zostały udostępnione w obu lokalizacjach (ul. Staszica i ul. Przemysłowa), ale najlepszym źródłem informacji jest niniejsza strona. Na wszystkie indywidualne pytania odpowiadam telefonicznie o każdej porze (Jarosław Kaczmarek - tel. 600 148 603). 

Podkreślam: osoby, które wypełniły deklaracje w miesiąca grudniu 2023 także nie będą mogły zostać ubezpieczone, jeśli nie osiągniemy liczby 70 pracowników GEDIA. Zmobilizujmy się, proszę - z grupy około 1500 pracowników GEDIA wystarczy tylko 70 pracowników - a myślę, że tak dobrą ochronę po prostu TRZEBA mieć. Takiej ochrony chorobowej potrzebuje około 1500 pracowników GEDIA i pełnoletni członkowie Państwa rodzin (małżonkowie, partnerzy, dzieci pracowników - nawet studiujące i już pracujące).

Przeczytaj UWAŻNIE - to bardzo ważne dla TWOJEGO życia!

ONKO PLUS
 nie ma zastąpić żadnego aktualnego ubezpieczenia grupowego, ale zapewnia bardzo dobrą Ochronę Chorobową. Tak wysokich świadczeń - szczególnie przy zachorowaniu na NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY  w żadnym zwykłym ubezpieczeniu grupowym. ONKO PLUS daje ochronę dla 45 Poważnych Zachorowań! Proszę zapoznać się z tabelami. Zdiagnozowanie Nowotworu Złośliwego, zastosowanie chemioterapii lub radioterapii lub operacji związanej z leczonym nowotworem to w sumie wypłata 50.000 złotych!

ŻADNE ZWYKŁE UBEZPIECZENIE GRUPOWE nie wypłaca tak wysokich świadczeń! 
ONKO PLUS warto i należy kupić nawet jeśli masz już jakiekolwiek inne ubezpieczenie!

Nawet jeśli czujesz się dobrze, jesteś jeszcze młody i uważasz, że nic Ci nie dolega ZAPISZ SIĘ do ONKO PLUS  i na wszelki wypadek poddaj się szczegółowym badaniom pod kątem choroby nowotworowej. Tym bardziej, jeśli w Twojej rodzinie były takie choroby u osób bliskich (dziadkowie, rodzice lub rodzeństwo). Teraz możesz otrzymać dostęp do ONKO PLUS bo jesteś zdrowy, ale gdyby w przyszłości okazało się, że zachorujesz, to już nigdy takiej możliwości zapisania się do ONKO PLUS nie otrzymasz. 

WAŻNE!
Zapisując się teraz w ONKO PLUS nie masz żadnej karencji, a więc badania możesz zrobić zaraz po rozpoczęciu ochrony w ubezpieczeniu ONKO PLUS. Ale musimy doprowadzić do zawarcia ubezpieczenia w GEDIA zapisując minimum 70 pracowników. 

Z ONKO PLUS może skorzystać:
- każdy pracownik GEDIA (wiek 18 do 69 lat),
- jego współmałżonek lub partner,
- pełnoletnie dzieci pracowników.


Dostęp do ONKO PLUS można otrzymać każdy niezależnie od tego,
czy aktualnie 
jest ubezpieczony w jakiejkolwiek firmie.

Mogą zapisać się także osoby nigdzie nie ubezpieczone!
Podkreślam, że nie trzeba rezygnować z żadnych swoich aktualnych ubezpieczeń,
a i tak otrzyma się świadczenie z ONKO PLUS niezależnie od innych ubezpieczeń!

UWAGA:
ze względu na bardzo wysokie kwoty świadczeń (kilkadziesiąt tysięcy złotych),
dużą ilość chorób jakie podlegają ochronie (razem z nowotworami to aż 42 choroby)
oraz bardzo przystępną składkę wynegocjowaną z Compensa Życie (tylko 41 złotych)
z Programu ONKO PLUS skorzystać mogą osoby, które mają dobry stan zdrowia, a więc u których nie rozpoznano i nie leczyły się i nie leczą się z powodu któregokolwiek z poniższych schorzeń:

- wad wrodzonych i rozwojowych
- wad lub chorób serca
- zawału serca
- przewlekłych chorób płuc
- udaru mózgu
- niewydolności nerek
- nowotworu złośliwego
- zakażenia ludzkim wirusem upośledzenia odporności – HIV
- żółtaczki typu B i C – wirusowego zapalenia wątroby typu B i C
oraz osoby, u których nie orzeczono:
- znaczny stopień niepełnosprawności
  (tj. całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, w poprzednim stanie prawnym: I grupa inwalidztwa),
- umiarkowany stopień niepełnosprawności
  (tj. całkowitą niezdolność do pracy, w poprzednim stanie prawnym: II grupa inwalidztwa)
- lub niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym.

Nie ma znaczenia, czy w Państwa rodzinie osoby bliskie (np. rodzice lub rodzeństwo)
chorowały lub zmarły na choroby onkologiczne lub kardiologiczne, oraz czy ktoś pali papierosy.
Także wiek (pomiędzy 18 a 69 lat) nie ma znaczenia - każda osoba ma taką samą składkę.

Planujemy ochronę już od 1 stycznia 2024 roku.
Wystarczy minimum 70 pracowników GEDIA.


Dla pracowników przystępujących do ONKO PLUS od pierwszego miesiąca nie ma żadnych okresów karencji podanych w tabeli świadczeń!
Okresy karencji dotyczą tylko ubezpieczonych członków rodziny pracownika.

Deklarację wypełniamy Online. Dzięki temu unikniemy wielu błędów i braków na deklaracjach.
Zaraz po wypełnieniu formularza wypełniona deklaracja trafi na Państwa adres mailowy.
Proszę ją wydrukować, sprawdzić poprawność podanych danych i podpisać czytelnie we wskazanych miejscach. Oprócz deklaracji podpisujemy także oświadczenie o stanie zdrowia!
W przypadku braku drukarki można zwrócić się po pomoc do Pani Iwony Nowak.

GEDIA to bardzo duży zakład pracy (około 1500 pracowników, plus członkowie rodzin) i z różnych powodów mogą mieć miejsce zmiany organizacyjne - będziemy o nich informować na bieżąco.
Warto wypełnić i złożyć deklarację do ONKO PLUS bez zbędnej zwłoki.
Sprawy z tym związane koordynuje Pani IWONA NOWAK.

Warto uzyskać dostęp do ochrony ONKO PLUS już teraz, tj. zanim nastąpi jakakolwiek diagnoza poważnej choroby - szczególnie onkologicznej.
Po diagnozie, osoba chora nie otrzyma już zgody na dołączenie do ONKO PLUS.
Mając już dostęp do ONKO PLUS warto poddać się szczegółowym badaniom lekarskim w kierunku chorób onkologicznych. Często mammografia lub cytologia albo nawet zwykłe badanie krwi może ujawnić niespodziewane i bardzo poważne problemy chorobowe.

DEKLARACJE można wypełniać Online do  28 stycznia 2024 roku (niedziela).
Mogę pomóc w wypełnieniu deklaracji - wystarczy zadzwonić i podać dane  telefonicznie (Jarosław Kaczmarek - tel. 600 148 603).

 
Pracownicy, współmałżonkowie, partnerzy i pełnoletnie dzieci pracowników, które wypełniają deklaracje przystąpienia do ONKO PLUS podpisują też oświadczenia o dobrym stanie zdrowia.

Szczegółowych informacji o Programie ONKO PLUS udziela telefonicznie (w godz. 9:00 - 19:00) wieloletni opiekun ubezpieczenia grupowego Compensa Życie S.A. w GEDIA i jednocześnie Koordynator Programu ONKO PLUS:

Jarosław Kaczmarek
tel: 600 148 603