Po wielokrotnie zgłaszanych przez pracowników GEDIA prośbach o przygotowanie ciekawego programu, który zapewniłby godziwą i dobrą pomoc finansową w sytuacji poważnej choroby z przyjemnością informuję, że udało się przygotować bardzo wartościową i kompleksową propozycję, którą uruchamiamy w GEDIA już z początkiem 2024 roku.

Program nosi nazwę ONKO PLUS i UWAGA! nie ma zastąpić żadnego Państwa aktualnego ubezpieczenia grupowego, ale ma zapewnić bardzo dobrą Ochronę Chorobową, jakiej nie ma w żadnym zwykłym ubezpieczeniu grupowym.

Z ONKO PLUS może skorzystać:
- każdy pracownik GEDIA (wiek 18 do 69 lat) oraz
- jego współmałżonek lub partner,
- pełnoletnie dzieci pracowników.


Dostęp do ONKO PLUS można otrzymać każdy niezależnie od tego,
czy aktualnie 
jest ubezpieczony w jakiejkolwiek firmie.

Mogą zapisać się także osoby nigdzie nie ubezpieczone!
Podkreślam, że nie trzeba rezygnować z żadnych swoich aktualnych ubezpieczeń,
a i tak otrzyma się świadczenie z ONKO PLUS niezależnie od innych ubezpieczeń!

UWAGA:
ze względu na bardzo wysokie kwoty świadczeń (kilkadziesiąt tysięcy złotych),
dużą ilość chorób jakie podlegają ochronie (razem z nowotworami to aż 42 choroby)
oraz bardzo przystępną składkę wynegocjowaną z Compensa Życie (tylko 41 złotych)
z Programu ONKO PLUS skorzystać mogą osoby, które mają dobry stan zdrowia, a więc u których nie rozpoznano i nie leczyły się i nie leczą się z powodu któregokolwiek z poniższych schorzeń:

- wad wrodzonych i rozwojowych
- wad lub chorób serca
- zawału serca
- przewlekłych chorób płuc
- udaru mózgu
- niewydolności nerek
- nowotworu złośliwego
- zakażenia ludzkim wirusem upośledzenia odporności – HIV
- żółtaczki typu B i C – wirusowego zapalenia wątroby typu B i C
oraz osoby, u których nie orzeczono:
- znaczny stopień niepełnosprawności
  (tj. całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, w poprzednim stanie prawnym: I grupa inwalidztwa),
- umiarkowany stopień niepełnosprawności
  (tj. całkowitą niezdolność do pracy, w poprzednim stanie prawnym: II grupa inwalidztwa)
- lub niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym.

Nie ma znaczenia, czy w Państwa rodzinie osoby bliskie (np. rodzice lub rodzeństwo)
chorowały lub zmarły na choroby onkologiczne lub kardiologiczne, oraz czy ktoś pali papierosy.
Także wiek (pomiędzy 18 a 69 lat) nie ma znaczenia - każda osoba ma taką samą składkę.

Planujemy ochronę już od 1 stycznia 2024 roku.
Wystarczy minimum 70 pracowników GEDIA.


Dla pracowników przystępujących do ONKO PLUS od pierwszego miesiąca nie ma żadnych okresów karencji podanych w tabeli świadczeń!
Okresy karencji dotyczą tylko ubezpieczonych członków rodziny pracownika.

Deklarację wypełniamy Online. Dzięki temu unikniemy wielu błędów i braków na deklaracjach.
Zaraz po wypełnieniu formularza wypełniona deklaracja trafi na Państwa adres mailowy.
Proszę ją wydrukować, sprawdzić poprawność podanych danych i podpisać czytelnie we wskazanych miejscach.
W przypadku braku drukarki można zwrócić się po pomoc do Pani Iwony Nowak.

GEDIA to bardzo duży zakład pracy (około 1500 pracowników, plus członkowie rodzin) i z różnych powodów mogą mieć miejsce zmiany organizacyjne - będziemy o nich informować na bieżąco.
Warto wypełnić i złożyć deklarację do ONKO PLUS bez zbędnej zwłoki.
Sprawy z tym związane koordynuje Pani IWONA NOWAK.

Warto uzyskać dostęp do ochrony ONKO PLUS już teraz, tj. zanim nastąpi jakakolwiek diagnoza poważnej choroby - szczególnie onkologicznej.
Po diagnozie, osoba chora nie otrzyma już zgody na dołączenie do ONKO PLUS.
Mając już dostęp do ONKO PLUS warto poddać się szczegółowym badaniom lekarskim w kierunku chorób onkologicznych. Często mammografia lub cytologia albo nawet zwykłe badanie krwi może ujawnić niespodziewane i bardzo poważne problemy chorobowe.

DEKLARACJE będą zbierane do 8 grudnia 2024 roku (piątek).
Termin ten wynika z "przerwy świątecznej" w GEDIA.


W dniach 11-15 grudnia 2023 będą ostatecznie sporządzane listy osób
(pracownicy, współmałżonkowie, partnerzy i pełnoletnie dzieci pracowników),
które wypełnią i dostarczą deklaracje przystąpienia do ONKO PLUS.

Szczegółowych informacji o Programie ONKO PLUS udziela telefonicznie (w godz. 9:00 - 19:00) wieloletni opiekun ubezpieczenia grupowego Compensa Życie S.A. w GEDIA i jednocześnie Koordynator Programu ONKO PLUS:

Jarosław Kaczmarek
tel: 600 148 603