GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE
"SUPER GWARANCJA"

Compensa TUnŻ S.A.

dla pracowników Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 16 w Gorzowie Wlkp. oraz dla członków ich rodzin (małżonek albo konkubent i pełnoletnie dzieci pracowników)

W Placówce możliwy jest wybór tylko jednej ze składek wspólnej dla wszystkich osób.

Podstawowe informacje organizacyjne:

  • Wymagany średni wiek tzw. grupy "początkowej" (w pierwszym miesiącu zapisów) maksymalnie do 43,99 lat.
  • Minimalna liczba pracowników zapisanych w pierwszym miesiącu to 70 osób.
  • W drugim miesiącu przystępują pozostałe osoby zainteresowane ubezpieczeniem (o wyższym wieku).
  • Do wyboru przez Placówkę tylko jedna z dwóch przedstawionych propozycji (tylko jedna polisa).
  • Umowa roczna odnawialna (przedłużana co roku za zgodą obu stron: Placówki i Zakładu Ubezpieczeń).
  • Pełna ochrona we wszystkich świadczeniach bez względu na wiek osób ubezpieczonych.
  • Umowa Assistance nie wymaga płatności żadnej dodatkowej składki.

OWU dostępne są pod adresem:
http://www.polisa-zycie.pl/super-gwarancja

Pracownicy nie wypełniają żadnego oświadczenia o stanie zdrowia.
Ocena Medyczna wypełniana tylko przez przystępujących do ubezpieczenia Konkubentów i Pełnoletnie Dzieci pracowników – osoby te podpisują oświadczenie o stanie zdrowia. 

Kliknij w przycisk poniżej i wypełnij formularz w celu przygotowania deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia. Wypełnioną deklarację (przyjdzie po chwili na Twój podany adres mailowy) można wydrukować samodzielnie lub odebrać w dziale kadr gotową do podpisu - według ustaleń w Twoim Zakładzie Pracy (złóż czytelny podpis - imieniem i nazwiskiem). Sprawdzoną deklarację należy przekazać wyznaczonej osobie w Zakładzie Pracy.
W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny:
Jarosław Kaczmarek
tel. 600 148 603


UWAGA! UWAGA!

Możliwość Podwyższenia lub Uzupełnienia ochrony

Każda osoba ma możliwość zakupu drugiego ubezpieczenia spośród propozycji zamieszczonych na tej stronie (zgodnie ze swoim wiekiem i stanem zdrowia). Osoby w wieku do 54 lat powinny zwrócić szczególną uwagę na Pakiet Bursztynowy. To ubezpieczenie można kontynuować w niezmienionej postaci nawet do 70 roku życia. Panie planujące przejście na nauczycielskie świadczenie przedemerytalne lub przechodzące na emeryturę w wieku 60 lat mogą zapewnić sobie bardzo dobre świadczenia na wiele następnych lat, czego nie zapewni żadna typowa indywidualna kontynuacja zwykłego ubezpieczenia grupowego. Zapraszam do indywidualnych pytań (choćby telefonicznych) o szczegóły tego bardzo wartościowego rozwiązania.
Także inne osoby - np. bliskie lub zaprzyjaźnione z pracownikami ZSO-16, a nie będące Współmałżonkiem, Konkubentem lub Pełnoletnim Dzieckiem Pracownika mogą skorzystać z tych dodatkowych ubezpieczeń. 

Poznaj szczegóły.
Kliknij poniżej zgodnie ze swoim wiekiem:

Ochrona w każdym z tych ubezpieczeń trwa w pełnym zakresie nawet do 70 roku życia, a więc także po przejściu na emeryturę).
Po ukończeniu 70 roku życia będzie możliwa indywidualna kontynuacja ubezpieczenia.
Składki za powyższe ubezpieczenia dodatkowe nie będą potrącane z wynagrodzenia, ale przelewa się je samodzielnie ze swojego konta (np. zleceniem stałym).

Przygotowanie wniosków tych ubezpieczeń przebiega poza Placówką i proszę w tej sprawie kontaktować się indywidualnie:
Jarosław Kaczmarek
tel. 600 148 603