Wypełnij DEKLARACJĘ PRZYSTĄPIENIA


Aby wypełnić formularz DEKLARACJI do ONKO PLUS przygotuj:

  • swoje dane adresowe,
  • adres do korespondencji,
  • numer PESEL,
  • serię i numer dowodu osobistego,
  • numer telefonu komórkowego,
  • adres mailowy,
  • oraz nazwiska i daty urodzenia osób, które chcesz uposażyć na okoliczność swojej śmierci.

UWAGA!

Każda osoba razem z DEKLARACJĄ PRZYSTĄPIENIA składa także Oświadczenie o stanie zdrowia, które należy pobrać poniżej, wydrukować (1 strona) i po zapoznaniu się z treścią podpisać. Podpisane DEKLARACJE i Oświadczenia przekazujemy do Pani Iwony Nowak.
Pobierz druk OŚWIADCZENIA o stanie zdrowia tutaj...

Swoją deklarację możesz przygotować samodzielnie wypełniając Formularz On-line.
Możesz także podać niezbędne dane telefonicznie - kontakt podany jest u dołu strony.
Po podaniu swoich danych gotową do wydruku deklarację otrzymasz na swój adres mailowy lub możesz ją odebrać gotową do podpisu u Pani Iwony Nowak.
Jeśli ubezpieczasz także swoich członków rodziny (małżonek/partner lub pełnoletnie dzieci pracownika), to sposób uzyskania ich deklaracji i oświadczenia o stanie zdrowia jest taki sam.

Każdy Pracownik i pełnoletni członek Twojej rodziny wypełnia swoją DEKLARACJĘ.
Wydrukowaną DEKLARACJĘ można odebrać i podpisać u Pani IWONY NOWAK.
Dane niezbędne do wypełnienia DEKLARACJI można podyktować
także telefonicznie.
Można także wypełnić DEKLARACJĘ tradycyjnie (ręcznie) - druk możesz pobrać tutaj...

Jeśli masz pytania lub chcesz podać dane do DEKLARACJI zadzwoń:
tel. 600 148 603
Jarosław Kaczmarek