*  Nie obejmuje lekarzy wyłączonych na podstawie OWU (np. stomatolog, chirurg szczękowy lub psychiatra)
  ** Nie obejmuje badań USG w technologii typu 3D i 4D