Compensa MULTI Zdrowie - ogólny zakres świadczeń
  • w zakładach do 10 pracowników możliwość wyboru jednego zakresu świadczeń dla wszystkich osób (minimum 80% pracowników),
  • w zakładach pracy od 11 do 20 pracowników możliwość wyboru 2 zakresów świadczeń (minimum 70% pracowników i minimum 5 pracowników w pojedynczym wariancie)
*   Nie obejmuje lekarzy wyłączonych na podstawie OWU (np. stomatolog, chirurg szczękowy, psychiatra).
** Nie obejmuje badań USG w technologii typu 3D i 4D.  


Najczęściej wybierany zakres świadczeń: SREBRNY