Badania medycyny pracy (opcja) obejmują:

 • badania wstępne, kontrolne i okresowe,
 • wizytacja stanowisk pracy,
 • poradnictwo dla osób cierpiących na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą,
 • analizy stanu zdrowia pracowników,
 • wystawianie zaświadczeń o stanie zdrowia lub niezdolności do pracy
 • oraz pozostałe świadczenia
  wynikające z Rozporządzenia Ministra 
  Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania
  badań
   lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami
  oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów 
  przewidzianych w Kodeksie Pracy. 

Pracodawco, zastanów się i zapytaj o tę opcję. To może być "strzał w dziesiątkę".