Jak korzystać z ubezpieczenia?

1.  Bezgotówkowo: w sieci ponad 2200 Rekomendowanych Placówek Medycznych na terenie całego kraju.

    Klienci Compensa mają możliwość umawiania terminów usług medycznych na dwa sposoby:
        •   za pośrednictwem infolinii medycznej, czynnej 24 h na dobę,
        •   bezpośrednio w placówce medycznej.
   
    Wizyty domowe organizowane są wyłącznie za pośrednictwem infolinii.

    Aktualny dostęp do wyszukiwarki placówek jest na stronie internetowej:  www.compensa.pl

2.  Na zasadach refundacji: z gwarancją całkowitego lub częściowego zwrotu kosztów świadczeń wykonanych
     poza siecią placówek rekomendowanych.
  Każdy Ubezpieczony otrzymuje Kartę Ubezpieczenia 
– przepustkę do nowoczesnej medycyny 
– która wraz z dokumentem tożsamości 
uprawnia do korzystania ze świadczeń.


Numer Infolinii:  tel. 22 501 35 15
Grupy od 21 pracowników mają indywidualnie określane założenia do oferty ubezpieczenia.
Zamów telefonicznie lub przez formularz bezpłatne przygotowanie propozycji ubezpieczenia. 
Jarosław Kaczmarek - tel. 600 148 603Opodatkowanie składki:

 • w przypadku opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne przez pracodawcę kwota płaconej składki stanowi dla 
  pracodawcy koszt uzyskania przychodu, zgodnie z zapisami ustaw o podatku dochodowym.
 • prywatne ubezpieczenie zdrowotne i abonament są dla pracownika dodatkowym przychodem podlegającym
  opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 • przychodem podlegającym opodatkowaniu nie jest składka przypadająca na świadczenia medycyny pracy.
 • ubezpieczenie zdrowotne jest zwolnione z oskładkowania ZUS, jeżeli spełnia następujące warunki:
  –  wynika z układów zbiorowych pracy czy regulaminów wynagradzania,
  –  jest współfinansowane przez pracownika (wyłączeniu z oskładkowania ZUS będzie podlegała wartość różnicy pomiędzy
     ceną nabycia usługi a ponoszoną przez pracownika odpłatnością),

  –  przybiera postać niepieniężną.  


UWAGA: Powyższe informacje nie są poradą podatkową i należy je zawsze zweryfikować w oparciu o aktualny stan prawny.