ONKO Plus - GEDIA
Ubezpieczenie CHOROBOWE 

ONKO Plus dla GEDIA! Dla Ciebie, dla Małżonka, dla Partnera, dla Twoich pełnoletnich Dzieci!

ONKO Plus - specjalnie dla GEDIA!

Nie rezygnuj ze Zwykłego Ubezpieczenia Grupowego, ale
ZANIM pójdziesz na kolejne badania Kup ONKO Plus!
To Bardzo Ważne, jeśli miałeś w Rodzinie Chorych na RAKA!

Nawet 50.000 złotych po diagnozie RAK złośliwy!

ONKO Plus - specjalnie dla GEDIA!

UWAGA: w grupach liczących minimum 70 ubezpieczonych pracowników nie ma żadnych karencji!

Uwaga: każda osoba otrzyma dostęp do ochrony w ONKO Plus nawet jeśli jest w grupie ryzyka rodzinnego lub gdy pali papierosy albo gdy jej BMI przekracza 30. Także jej składka będzie taka sama jak pozostałych ubezpieczonych osób.

Poważne zachorowania w ONKO Plus

Zakres ochrony obejmuje 3 pakiety. Razem 42 zachorowania (szczegóły w OWU):

PAKIET PODSTAWOWY: zawał serca, nowotwór złośliwy, udar mózgu, śpiączka, pomostowanie naczyń wieńcowych (by-pass), niewydolność nerek, transplantacja jednego z głównych narządów, ciężkie oparzenie, wystąpienie choroby Creutzfeldta-Jakoba. (10 jednostek)

PAKIET I: wszczepienie sztucznej zastawki serca, utrata wzroku, utrata słuchu, utrata mowy, stwardnienie rozsiane z trwałym ubytkiem neurologicznym, kleszczowe zapalenie opon mózgowych i mózgu, borelioza, wirusowe zapalenie wątroby typu B, będące wynikiem wykonywania obowiązków służbowych, transfuzji krwi i dializy, wirusowe zapalenie wątroby typu C, zakażenie wirusem HIV, będące wynikiem wykonywania obowiązków służbowych, transfuzji krwi i dializy. (10 jednostek)

PAKIET II: oponiak, choroba Parkinsona, choroba Alzhaimera, choroba Huntingtona, angioplastyka naczyń wieńcowych (PTCA), operacja aorty w wyniku nieszczęśliwego wypadku, niedokrwistość aplastyczna, łagodny nowotwór mózgu, utrata kończyny, porażenie kończyn w wyniku nieszczęśliwego wypadku, sepsa vs posocznica, wścieklizna, zator  tętnicy płucnej (ZTP), choroba neuronu ruchowego, zakażona martwica trzustki, bakteryjne zapalenie  wsierdzia, tężec, bąblowiec mózgu (bąblowica, echinokokoza), ropień mózgu, operacja aorty brzusznej/piersiowej, gruźlica, przewlekłe zapalenie wątroby typu B lub C, wstrząs anafilaktyczny. (22 jednostki)

Podpisaną deklarację i oświadczenie o stanie zdrowia przekaż Pani Iwonie Nowak.


Badania okresowe w pracy i ONKO PLUS

Częstotliwość wykonywania badań okresowych jest określona w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1996 roku. Dokument określa, że nie należy wykonywać ich częściej niż raz w roku, ale nie rzadziej niż co pięć lat. Badania te są obowiązkowe, a pracodawca, który nie dopełni ich obowiązku i nie skieruje pracownika na badania może otrzymać karę od 1.000 do 30.000 złotych.

Częstotliwość badań powinna być dopasowana do zakresu pracy i jej rodzaju. Do tego badania mają także swoją ważność – może okazać się, że lekarz określi, że badanie jest ważne nie pięć lat, ale rok albo dwa. Pierwsze badanie wykonuje się tuż przed rozpoczęciem pracy na umowie o pracę.

Każde Badanie Okresowe to poważne RYZYKO, że lekarz stwierdzi niepokojące objawy w naszym stanie zdrowia. Jeżeli ich przyczyna okaże się bardzo poważna (np. choroba nowotworowa lub poważna choroba układu krążenia) możemy już nigdy nie mieć możliwości skorzystania z programu ONKO Plus. Ślad jaki pozostanie w naszej dokumentacji medycznej w systemach informatycznych NFZ  spowoduje, że żaden zakład ubezpieczeń nie wyrazi już zgody na zawarcie ubezpieczenia chorobowego. A właśnie wtedy będziemy go potrzebować najbardziej!

Pracodawca systematycznie kieruje nas na badania okresowe, lekarz może zalecić oprócz badań okresowych także inne, szersze badania - np. profilaktyczne. Ale kiedy pojawi się najgorsza diagnoza (np. nowotwór złośliwy) nikt nie pośpieszy nam z pomocą finansową - chory zostaje zazwyczaj sam na sam z chorobą i z problemami finansowymi jakie się z nią wiążą (koszt leków, wizyty u specjalistów, dojazdy, spłata kredytów, środki na życie). Bardzo realna jest też możliwość utraty pracy z powodu choroby. Zwykłe Ubezpieczenie Grupowe nie zapewnia niestety żadnych wysokich odszkodowań związanych z poważnymi chorobami - to zwykle nieduże kwoty od 3.000 do 8.000 złotych. Potrzebne jest Specjalne Ubezpieczenie Chorobowe takie właśnie  jak ONKO PLUS, które ma bardzo wysokie świadczenia i jednocześnie przystępną składkę.

Czasu nie da się cofnąć i dlatego warto skorzystać z Programu ONKO PLUS bez zbędnej zwłoki i bez względu na wiek. Im wcześniej tym lepiej. Z tego powodu umożliwiamy przystąpienie do Programu ONKO PLUS także członkom rodzin: małżonkom, konkubentom oraz pełnoletnim dzieciom pracowników Państwa Placówki (w wieku od 18 do 69 lat).

Sugerujemy też, aby wkrótce po zapisaniu się do ONKO PLUS każdy poddał się nie tylko okresowym, ale także bardziej szczegółowym badaniom lekarskim. Wykluczenie choroby nowotworowej na pewno będzie dobrą wiadomością. Jeśli jednak lekarz postawi bardzo poważną diagnozę (np. nowotwór złośliwy), to zaraz po tym uzyskacie Państwo bardzo poważne środki finansowe, aby podjąć leczenie i wszelkie kroki zaradcze w chorobie.

Dla własnego dobrze pojętego bezpieczeństwa finansowego (pomoc w poważnej chorobie) warto kontynuować ochronę przez wiele lat. Program obejmuje aż 42 poważne jednostki chorobowe. Nigdy nie wiemy co przyniesie przyszłość.

Porozmawiajmy o ONKO Plus...

To szczególnie potrzebne osobom z tzw. Grup Ryzyka.
Badania lekarskie lepiej przeprowadzać kiedy już masz dobrą ochronę.
Jak poradzisz sobie z diagnozą nowotworową bez pieniędzy?


Zapraszam do rozmów.

Krajowy Koordynator Projektu

Jarosław Kaczmarek
tel. 600 148 603

Podpisaną deklarację i oświadczenie o stanie zdrowia przekaż w GEDIA Pani Iwonie Nowak.